συνδιαμνημόνευσον

συνδιαμνημόνευσον
συνδιαμνημονεύω
call to remembrance along with
aor imperat act 2nd sg
συνδιαμνημονεύω
call to remembrance along with
aor imperat act 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”